Produkte të Metalit

Në bashkëpunim me ndërmarrjen Maqedonase "BRAKO" Kompania jonë si distributor i autorizuar, bën distribuimin e një numri të madh të produkteve të metalit, që i përkasin një kualiteti të lartë. Disa nga produktet që vlenë të theksohen janë:

  • Armatura të dimensioneve të ndryshme
  • Telit të djegur.
  • Telit të zinkuar
  • Telit me xhemba
  • Rrjetave për thurrje
  • Gozhdave të dimensioneve të ndryshme.

Fjalia e presidentit të kompanisë

Kompania “FITORJA” është ndërtuar me punë dhe dashuri, kualitet dhe sinqeritet andaj është ruajtur dhe do të ruhet me xhelozi nga unë dhe pasardhësit e mi .