Terminali Doganor

Importi i përhershëm, procedurat doganore, biznesi në rritje, inicuan bordin drejtues të kompanisë, që të shqyrtoj mundësinë e marrjes së licencës për një terminal doganor dhe në vitin 2010 kompania jonë fitoj licencën për terminal doganor të tipit – A dhe është një prej dy kompanive në Republikën e Kosovës, që posedojnë licencë të tillë, duke përfshirë:


TERMINALI I BRENDSHËM DOGANORË - TIPI “A”
PËRMBANË DEPOT ME KAPACITET RUAJTJE:

  • Shpedicionin.
  • Administratën doganore,
  • Logjistikën,
  • Financat
  • dhe njëherit lehtësim në realizimin, në zbatimin dhe arritjen e afateve kohore të parapara.

Fjalia e presidentit të kompanisë

Kompania “FITORJA” është ndërtuar me punë dhe dashuri, kualitet dhe sinqeritet andaj është ruajtur dhe do të ruhet me xhelozi nga unë dhe pasardhësit e mi .

Flash