Së shpejti hapja e terminalit doganorë në Ferizaj.

Prapa

Fjalia e presidentit të kompanisë

Kompania “FITORJA” është ndërtuar me punë dhe dashuri, kualitet dhe sinqeritet andaj është ruajtur dhe do të ruhet me xhelozi nga unë dhe pasardhësit e mi .