BETONJERKA NË PRISHTINË

BETONI

Kompania "FITORJA" është një prej prodhuesve më të mëdhenjë të betonit në Republikën e Kosovës.

Në kuadër të repartit për prodhimin e betonit në Prishtinë, janë të instaluara dy baza prodhuese me kapacitet rreth 250m3 në orë.

Për transportin dhe vënien në punë të betonit, disponohet me 18 automikse, 6 pompa hidrualike lëvizëse dhe 1 pompë statike.

Në kuadër të fabrikës së betonit ekziston laboratori për ekzaminim të komponenteve të betonit (agregatit dhe çimentos), vetive të betonit të freskët dhe të ngurtësuar.

LLOJET E BETONIT QË NE PRODHOJMË JANË:

  •  BETON KLASIK DHE TË POMPUAR.
  • BETON ME DY, TRI DHE KATËR FRAKSIONE
  • BETON TË KLASIT TË RËNDOMT DHE Të LARTË: C12/15 (15MB) DERI C45/50 (MB50)
  • BETON TË PAPËRSHKRUESHËM NGA UJI
  • BETON TË QËNDRUESHËM NDAJ NDRICAVE DHE TË REZISTUESHËM NË KUSHTE AGRESIVE.
  • BETONET E MIKROARMUARA (ME FIBRA TË ÇELIKUT)
 
 

 NUMRI KONTAKTUES:
+383- 49 755 600

 
 
 

PROCESI I PRODHIMIT