DERIVATET E NAFTËS DHE VAJRAT

 

Derivate të Naftës & Vajrave


Kërkesat e kompanisë për derivate ishin çdo ditë e më të mëdha, kështu që u paraqit nevoja e zgjerimit të kompanisë në këtë lëmi, fillimisht filluam me sasi të vogla, ndërsa tani kompania jonë posedon këto kapacitete.Depoja e Karburanteve gjindet në Ferizaj.

Kapacitetet e deposë së karburantit:

  • Rezervoarët e naftës janë 3.000 m³
  • Rezervoarët e benzinës janë 3.000 m³
  • Rezervoarët për gas natyrorë LPG - propan - butan janë 400 m³
  • Pika e shitjes me kapacitet 120 m³

Këto kapacitete kanë bërë që kompania jonë të furnizojë rreth 30% të tregut të Republikës së Kosovës.