HOTELIERI

Salla e Dasmave

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

ADRESA:
RRUGA:
 
NUMRI KONTAKTUES:
+383 - 49 755 832
+383 - 49 755 200

Restoranti

 Restauranti

“FITORJA” në kuadër të kompleksit të saj ka edhe restaurantin, i cili është i hapur nga ora 6:00 AM deri në 00:00.

Restauranti posedon meny të begatshme, me të gjitha llojet e ushqimeve tradicionale dhe europiane.

 

ADRESA: Ferizaj 
RRUGA: Driton Islami

NUMRI KONTAKTUES: