KOMPLEKSI BANESOR

 
 
 

KOMPLEKSET BANESORE NË PRISHTINË

Komplekse Banesore Veternik

 
 
 

Komplekse Banesore Mati

 
 
 
 

KOMPLEKSI BANESOR FERIZAJ

 
 
 
 
 
 

KATEDRALJA NË PRISHTINË

 
 
 
 

NDËRTIM TË LARTË DHE TË ULËT

Pasi që posedonim betonin e klasit të lartë Kompania jonë e pa të arsyeshme që krahas betonit, të inkuadrohet edhe në fushën e ndërtimit, ku me një ekip jashtëzakonisht të përgaditur, të udhëhequr nga inxhinierë të njohur, kontraktuam dhe përfunduam disa projekte kapitale, për të cilat pranuam mirënjohje si p.sh: ndërtimi i disa urave në Republikën e Kosovës, të cilat u ndërtuan në kohë, vend dhe rrethana të ndryshme, por ekipet tona ja arritën të përballen me të gjitha vështirësitë dhe sfidat e terrenit në mënyrën më të mirë që dëshmohen, me referenca dhe prova të mjaftueshme të bashkangjitur.Gjithashtu ne kemi ndërtuar disa ndërtesa me destinime të ndryshme dhe për klientë të ndryshëm, edhe për këtë kemi referenca dhe prova të mjaftueshme të bashkangjitura.E gjithë kjo dëshmon një qasje serioze ndaj punës, prandaj edhe sukseset nuk mungojnë.

Projektet kapitale:

  • Ndërtimi i katedrales katolike në Prishtinë
  • Veprimi në fshatin Internacional (International Village)
  • Ndërtimi i urave në:
  1. Prishtinë
  2. Kaqanik
  3. Miradi
  • Në ndërtim të ndërtesave të larta:
  1. Prishtinë 38000 m2
  2. Ferizaj 18000 m2
  3. Shtime 16000 m2