PRODUKTET E METALIT

 

PRODUKTE TË METALIT

Në bashkpunim me ndërmarrjen Maqedonase "BRAKO" Kompania jonë si distributor i autorizuar, bënë distribuimin e një numri të madh të produktevee të metalit, që i përkasin një kualiteti të lartë. Disa nga produktet që vlenë të theksohet janë:

  • Armatura të dimensioneve të ndryshme
  • Telit të djegur
  • Telit të zinkuar
  • Telit me xhemba
  • Rrjeteve për thurrje
  • Gozhdave të dimensioneve të ndryshme

 

 

NUMRI KONTAKTUES:
+383 - 44 755 400