Terminalet

Terminali

Terminali Doganor

Importi I përhershëm, procedurat doganore, biznesi në rritje, inicuan bordin drejtues të kompanisë, që të shqyrtoj mundësinë e marrjes së licencës për një terminal doganor dhe në vitin 2010 kompania jonë fitoj licencën për terminal doganor të tipit – A dhe është një prej dy kompanive në Republikën e Kosovës, që posedojnë licencë të tillë, duke përfshirë:

TERMINALI I BRENDSHËM DOGANORË - TIPI “A”
PËRMBANË DEPOT ME KAPACITET RUAJTJE:

  • Shpedicionin
  • Administratën doganore,
  • Logjistikën,
  • Financat
  • Dhe njëherit lehtësim në realizimin, në zbatimin dhe arritjen e afateve kohore të parapara.