Hotelieri

Salla Dasmave

RESTAURANTI

"FITORJA" në kuadër të kompleksit të saj ka edhe restaurantin, i cili është i hapur nga ora 6:00 deri 00:00.

Restauranti posedon meny të begatshme, me të gjitha llojet e ushqimeve tradicionale dhe eutopiane.