default
default
previous arrow
next arrow

Deponitë e naftës

Kërkesat e kompanisë për derivate ishin çdo ditë e më të mëdha, kêshtu që u paraqit nevoja e zgjerimit të kompanisë në këtë lëmi, fillimisht filluam me sasi të vogla, ndërsa tani kompania jonë posedon këto kapacitete.

Rezervoarët e naftës
0
Rezervoarët e benzinës
0
Rezervoarët për gas natyrorë (LPG)
0

Këto kapacitete kanë bërë që kompania jonë të furnizojë rreth 30% të tregut të Republikës së Kosovës