"FITORJA" company is built with a lot of work and love,
quality and sincerity; therefore it will be preserved with jealousy
by me and my descendants.

TAHIR MALOKU, Company President

Kompania "FITORJA" është ndërtuar me punë dhe dashuri,
kualitet dhe sinqeritet andaj është ruajtur dhe do të ruhet me xhelozi
nga unë dhe pasardhësit e mi."

- Tahir Maloku, President

KOMPLEKSE BANESORE

 

KOMPLEKSE BANESORE

Terminali Holandez

KONTROLLË TEKNIKE

KONTROLLË TEKNIKE