default
default
default
previous arrow
next arrow

kontrolla teknike

"FITORJA" posedon edhe qendrën për kontrollim teknik që ju ofon shërbime cilësore dhe profesionale përmes teknologjisë së fundit.
Kjo qendër e kontrollimit teknik është licencuar nga Ministria e Infrastrukuturës dhe mundëson kontrollimin teknik për vetura të vogla dhe mjete tjera transportuese si dhe kryen inspektimin e mjeteve që bartin mallra të rrezikshme-ADR..
Qendra është hapur në vitin 2008 dhe ofron garanci dhe cilësi në shërbimet e veta. Për cilësinë e shërbimeve tona dëshmon edhe numri i madh i klientëve, të cilët kanë pranuar shërbim të shpejtë dhe ekskluziv në këtë qendër.