default
default
default
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

kontrolla teknike

"FITORJA" posedon edhe qendrën për kontrollim teknik që ju ofon shërbime cilësore dhe profesionale përmes teknologjisë së fundit.
Kjo qendër e kontrollimit teknik është licencuar nga Ministria e Infrastrukuturës dhe mundëson kontrollimin teknik për vetura të vogla dhe mjete tjera transportuese si dhe kryen inspektimin e mjeteve që bartin mallra të rrezikshme-ADR..
Qendra është hapur në vitin 2008 dhe ofron garanci dhe cilësi në shërbimet e veta. Për cilësinë e shërbimeve tona dëshmon edhe numri i madh i klientëve, të cilët kanë pranuar shërbim të shpejtë dhe ekskluziv në këtë qendër.