KONTROLLË TEKNIKE

“FITORJA” posedon edhe qendrën për kontrollim teknik që ju ofron shërbime cilësore dhe profesionale përmes teknologjisë së fundit.Kjo qendër e kontrollimit teknik është e licencuar dhe mundëson kontrollimin teknik për vetura të vogla dhe mjete tjera transportuese.Qendra është hapur në vitin 2008 dhe ofron garanci dhe cilësi në shërbimet e veta. Për cilësinë e shërbimeve tona dëshmon edhe numri i madh i klientëve, të cilët kanë pranuar shërbim të shpejtë dhe ekskluziv në këtë qendër. 

 

 ADRESA: Ferizaj 
RRUGA: Driton Islami

NUMRI KONTAKTUES:
+383 - 49 755 801
+383 - 49 755 853