Kompania "FITORJA" është ndërtuar me punë dhe dashuri,
kualitet dhe sinqeritet andaj është ruajtur dhe do të ruhet me xhelozi
nga unë dhe pasardhësit e mi."

- Tahir Maloku, President

"FITORJA" company is built with a lot of work and love,
quality and sincerity; therefore it will be preserved with jealousy
by me and my descendants.

TAHIR MALOKU, Company President

KOMPLEKSE BANESORE

Banesa në Prishtinë

Text 

Text 

Text 

Text 

Text 

Text 

PRODHIMI BETONIT

  

             

               

BETONJERKA NË PRISHTINË

Kompania "FITORJA" është një prej prodhuesve më të mëdhenjë të betonit në Republikën e Kosovës.

Në kuadër të repartit për prodhimin e betonit në Prishtinë, janë të instaluara dy baza prodhuese me kapacitet rreth 250m3 në orë.

Për transportin dhe vënien në punë të betonit, disponohet me 18 automikse, 6 pompa hidrualike lëvizëse dhe 1 pompë statike.

Në kuadër të fabrikës së betonit ekziston laboratori për ekzaminim të komponenteve të betonit (agregatit dhe çimentos), vetive të betonit të freskët dhe të ngurtësuar.

Betonjerka në Prishtinë

TERMINALET

Terminali Holandez

  

    

    

   

  

  

Terminali Doganor

Importi I përhershëm, procedurat doganore, biznesi në rritje, inicuan bordin drejtues të kompanisë, që të shqyrtoj mundësinë e marrjes së licencës për një terminal doganor dhe në vitin 2010 kompania jonë fitoj licencën për terminal doganor të tipit – A dhe është një prej dy kompanive në Republikën e Kosovës, që posedojnë licencë të tillë.

KONTROLLË TEKNIKE

 

     

     

      

      

   

            

Kontrolla Teknike

“FITORJA” posedon edhe qendrën për kontrollim teknik që ju ofron shërbime cilësore dhe profesionale përmes teknologjisë së fundit.Kjo qendër e kontrollimit teknik është e licencuar dhe mundëson kontrollimin teknik për vetura të vogla dhe mjete tjera transportuese.Qendra është hapur në vitin 2008 dhe ofron garanci dhe cilësi në shërbimet e veta. Për cilësinë e shërbimeve tona dëshmon edhe numri i madh i klientëve, të cilët kanë pranuar shërbim të shpejtë dhe ekskluziv në këtë qendër.

Kontrollë Teknike

DERIVATET

Derivatet e naftës dhe vajrat

    

    

    

    

    

    

Derivate të Naftës & Vajrave


Kërkesat e kompanisë për derivate ishin çdo ditë e më të mëdha, kështu që u paraqit nevoja e zgjerimit të kompanisë në këtë lëmi, fillimisht filluam me sasi të vogla, ndërsa tani kompania jonë posedon këto kapacitete.Depoja e Karburanteve gjindet në Ferizaj.

PRODUKTET E METALIT

             

        

   

    

   

    
           

PRODUKTE TË METALIT

Në bashkpunim me ndërmarrjen Maqedonase "BRAKO" Kompania jonë si distributor i autorizuar, bënë distribuimin e një numri të madh të produktevee të metalit, që i përkasin një kualiteti të lartë

Produktet e Metalit

HOTELIERI

Restoranti

   

   

   

   

RESTAURANTI

   

"FITORJA" në kuadër të kompleksit të saj ka edhe restaurantin, i cili është i hapur nga ora 6:00 deri 00:00.

Restauranti posedon meny të begatshme, me të gjitha llojet e ushqimeve tradicionale dhe eutopiane.