Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

863H

Viti:

1998

Km/Orë:

3200H

Shpërndaje