Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Cat

Tipi:

306

Viti:

2012

Km/Orë:

6850H

Status:

R7443

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

R7443

Shpërndaje