Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

ZX50

Viti:

2009

Km/Orë:

6400H

Status:

R7439

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

R7439

Shpërndaje