Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

PC12R-8

Viti:

2004

Km/Orë:

2500H

Shpërndaje