Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

PC45R-8

Viti:

2000

Km/Orë:

Shpërndaje