Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

GE165PSX

Viti:

2013

Km/Orë:

/

Status:

R7314

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

R7314

Shpërndaje