Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

R66C3

Viti:

2016

Km/Orë:

27000H

Status:

13024

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

13024

Shpërndaje