Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

165

Viti:

2011

Km/Orë:

0H

Status:

R7314

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

R7314

Shpërndaje