Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

TB153FR

Viti:

2006

Km/Orë:

3600H

Status:

30804

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

30804

Shpërndaje