Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

TA60AR

Viti:

2000

Km/Orë:

2300H

Shpërndaje