Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

EC55B

Viti:

2012

Km/Orë:

5260H

Shpërndaje