Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

ECR88

Viti:

2008

Km/Orë:

Shpërndaje