Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

L30B-Z

Viti:

2000

Km/Orë:

2503H

Shpërndaje