Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

VI045

Viti:

2005

Km/Orë:

4600H

Status:

R7294

Numri Serik:

IM7

Referenca Doganore:

R7294

Shpërndaje