Vlerë për gjithë jetën!

Modeli

Tipi:

BOSS X3

Viti:

2009

Km/Orë:

/

Status:

R7285

Numri Serik:

IM4

Referenca Doganore:

R7285

Shpërndaje